Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. ePUAP

ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich posiada konto elektroniczne w systemie ePUAP.

Adres skrzynki: /azspiekary/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-19129-27428-FFGFV-20

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się do ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej szkoły.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)  skrzynka akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.