Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Pedagog

Pedagog

PedagogPedagog

 

Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
 • Współpracą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa);
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto zgodnie z uzyskanymi dodatkowymi kwalifikacjami pedagodzy w AZS prowadzą zajęcia specjalistyczne z zakresu: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i zajęć rewalidacyjnych

 

Dla uczniów

W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów szkolnych. Zawsze możecie się do nas zwrócić o pomoc i zapewniamy, że podejmiemy wszystkie możliwe środki, aby tej pomocy udzielić. Czasem wystarczy z kimś spokojnie porozmawiać, by spojrzeć inaczej na niektóre problemy.
Wyznajemy kilka, ważnych dla nas zasad:

 1. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, jeżeli nie chcesz, aby ktokolwiek wiedział o Twoich sprawach – nie możemy działać wbrew Twojej decyzji.
 2. Staramy się podać pomocną dłoń i pokazać możliwości, jakie masz w konkretnej sytuacji, ale pamiętaj, że problemom trzeba wychodzić naprzeciw i próbować je rozwiązać samodzielnie.
 3. Szanujemy wszystkich uczniów.
 4. Szkoła to nie tylko nauka i problemy, lubimy kiedy dzielicie się z nami nie tylko swoimi smutkami, ale i radościami.
 5. Najważniejsze to dojść do porozumienia, tak, by wszyscy byli zadowoleni.
 6. Czasem trudno się przełamać, żeby poprosić o pomoc, ale zawsze lepiej spróbować niż żałować, że przepadła nam jakaś szansa.

 

Dla rodziców

Wiek dojrzewania to najtrudniejszy czas w życiu młodego człowieka dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć nawet drobnych znaków w myśl zasady „ Lepiej dmuchać na zimne niż się na gorącym sparzyć”

 

Zapraszamy Państwa do współpracy, aby przede wszystkim zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, a jeśli się przytrafią – rozwiązywać je wspólnie. Nie jesteście bowiem sami Drodzy Rodzice.