Nasi uczniowie uczestniczyli w międzynarodowej konferencji