105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości