Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Teraz już oficjalnie możemy pogratulować Wiktorii Koman i Julii Szołtysik uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższe średnie w ubiegłym roku szkolnym!!! Pani Dyrektor wręczyła dziewczynom list gratulacyjny Pana Premiera, i wraz z przewodniczącą szkolnego Samorządu pogratulowały dziewczynom sukcesu! A my życzymy kolejnych wielkich osiągnięć!!!