Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada został uznany dniem wolnym od pracy dla urzędników państwowych na mocy ogólnika rządowego z 8 listopada 1926 roku. Dla jego uczczenia od tego momentu na Placu Saskim dokonywano uroczystego przeglądu wojska. Urządzano również defilady, uroczystości odsłonięcia pomników i wręczano ordery. Od 1932 roku dzieci miały tego dnia wolne w szkole, a w 1937 roku oficjalnie ustanowiono 11 listopada Świętem Niepodległości.

Jeśli chodzi o sam dzień, to 11 listopada 1918 r. był poniedziałkiem. Dzień wcześniej Józef Piłsudski przeprowadził bardzo ważną rozmowę z delegacją niemieckiej Rady Żołnierskiej. Była ona dlatego tak istotna ponieważ w Warszawie stacjonował uzbrojony niemiecki garnizon okupacyjny, który trzeba było rozbroić. Ponieważ już dochodziło do pojedynczych starć, które mogły przerodzić się w regularne walki Piłsudski po godzinie 8. powtórzył niemieckim wojskowym to, co powiedział dzień wcześniej ich przedstawicielom: zapewni im bezpieczny powrót do domu, w zamian za oddanie Polakom broni i amunicji.
W tym czasie dochodziły do zebranych odgłosy walk z okolic ratusza, gdzie mieściło się niemieckie Prezydium Policji. Bito się również przy Dworcu Wiedeńskim, a pomniejsze rozruchy miały miejsce na okolicznych ulicach. Całe szczęście jednak Niemiecka Rada Żołnierska uznała, że najważniejszy będzie bezpieczny powrót do Niemiec. Dlatego zgodziła się na warunki Piłsudskiego.
Jeszcze tego samego dnia na zachód ruszyły pierwsze pociągi z niemieckimi żołnierzami. Broń oddawali albo na granicy, albo członkom Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie. Późnym wieczorem 11 listopada przybył do Warszawy Ignacy Daszyński i Edward Rydz-Śmigły, którzy cztery dni wcześniej utworzyli Rząd Tymczasowy w Lublinie. Piłsudski był na nich zły, ponieważ uważał, że ten rząd ogranicza mu swobodę działania. Według niego potrzebny był gabinet, jednoczący wszystkich Polaków, a nie kojarzący się jedynie z socjalistami. W wyniku rozmowy Daszyński i Śmigły oświadczyli, że ich rząd poda się do dymisji.
Oficjalnie 11 listopada ogłoszono również decyzję podjętą dzień wcześniej. Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo i władze wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Wojsko, które mu powierzono to utworzony po Akcie 5 listopada 1916 roku tzw. Polnische Wehrmacht, czyli Polska Siła Zbrojna licząca w tym czasie 9 tys. żołnierzy.
Uczniowie Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich aktywnie wezmą udział w uroczystościach miejskich poświęconych Świętu Odzyskania Niepodległości. Ponieważ tegoroczne obchody Święta Niepodległości ze względu na pandemię koronawirusa będą miały inny charakter niż zwykle, uczniowie uczczą Święto Niepodległości przez złożenie kwiatów pod piekarskimi pomnikami. Prześlą również film z nagraniem życzeń składanych  z okazji Święta Niepodległości. Wywieszą również flagi narodowe w ramach akcji Wywieś flagę w oknie. A także zachęcają do włączenia się do akcji Niepodległa do hymnu.