KLASY OGÓLNE 2018

MENU

Zamknij
KLASY OGÓLNE 2018

KLASY OGÓLNE 2018

 

Zobacz wszystkie

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy Kandydatom do naszej szkoły naukę w jednej z trzech klas ogólnych oraz w klasie mistrzostwa sportowego.

W szkole nie tworzy się sprofilowanych klas, za to uczniowie wybierają (zgodnie ze swymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami na przyszłość) trzy przedmioty, które od klasy drugiej będą realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych.

Zapewniamy:

  • we wszystkich klasach pierwszych naukę przedmiotów w zakresie podstawowym;
  • możliwość wyboru po klasie pierwszej trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej (przedmioty do wyboru: język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
  • naukę języka angielskiego we wszystkich klasach, wskazywanego jako pierwszy język obcy;
  • wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
  • w klasie mistrzostwa sportowego 16 godzin w tygodniu przeznaczonych na zajęcia sportowe;
  • bezpłatne konsultacje dla maturzystów (dodatkowe przygotowanie do egzaminów);
  • możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności z różnych dziedzin i udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych;
  • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Współpracujemy, między innymi, z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Farmacji i in.), Politechniką ŚląskąŚląskim Uniwersytetem MedycznymAkademią Wychowania Fizycznego, a także z  centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Katowicach, British Council w Katowicach, American Corner, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Planetarium Śląskim w Chorzowie, Domem Maklerskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwem Świerklaniec, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich i wieloma innymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi.

Zapraszamy – dołącz do Nas, rozwiń swoje pasje i zainteresowania, poznaj ciekawych ludzi, zaplanuj swoją przyszłość!

Back Top