KLASA OGÓLNA – REKRUTACJA 2019 (PO GIMNAZJUM)

MENU

Zamknij
KLASA OGÓLNA – REKRUTACJA 2019 (PO GIMNAZJUM)

KLASA OGÓLNA – REKRUTACJA 2019 (PO GIMNAZJUM)

 

Zobacz wszystkie

KLASY OGÓLNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM – TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

REKRUTACJA 2019-2022

Zapewniamy :

  • w klasie pierwszej naukę przedmiotów w zakresie podstawowym;
  • możliwość wyboru po klasie pierwszej trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej (przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
  • naukę języka angielskiego we wszystkich klasach, wskazywanego jako pierwszy język obcy;
  • wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
  • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Współpracujemy, między innymi, z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Farmacji i in.), Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Humanitas,  a także z  centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Katowicach, British Council w Katowicach, American Corner, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Planetarium Śląskim w Chorzowie, Operą Śląską, Filharmonią, Domem Maklerskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwem Świerklaniec, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich i wieloma innymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi.

  • bezpłatne konsultacje dla maturzystów (dodatkowe przygotowanie do egzaminów);
  • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych oraz pomagające w nauce;

możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności z różnych dziedzin i udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Back Top