OFERTA I Liceum w AZS

MENU

Zamknij
OFERTA I Liceum w AZS

Drodzy Gimnazjaliści Ósmoklasiści!
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
https://azs.piekary.pl/rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcące w Akademickim Zespole Szkół oferuje wykształcenie ogólne przygotowujące do podjęcia studiów wyższych na wybranych przez siebie kierunkach. 
Naszą myślą przewodnią jest hasło „Otwórz drzwi do swojej przyszłości”.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy Kandydatom do naszej szkoły
naukę w klasach ogólnych oraz w klasach Mistrzostwa Sportowego- piłka ręczna (I wariant dla uczniów po gimnazjum, II wariant dla uczniów po szkole podstawowej).
Nie tworzymy sprofilowanych klas, u nas to uczniowie wybierają (zgodnie ze swymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami na przyszłość) przedmioty rozszerzone, które od klasy drugiej będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Zapewniamy:
• Absolwentom gimnazjum
możliwość wyboru po klasie pierwszej trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej (przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia)
• Absolwentom Szkoły Podstawowej
możliwość wyboru po klasie pierwszej dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej (przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia)
NOWOŚĆ!!! (po szkole podstawowej)
EDUKACJA INTERDYSCYPLINARNA w klasie pierwszej – przedmioty w zakresie rozszerzonym w projektowym ujęciu dające lepszą możliwość przemyślenia kierunku dalszego kształcenia

Ponadto proponujemy w liceum 3-letnim i 4-letnim:

• naukę języka angielskiego we wszystkich klasach, wskazywanego jako pierwszy język obcy;
• wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
• w klasie mistrzostwa sportowego 16 godzin w tygodniu przeznaczonych na zajęcia sportowe;
• możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

51050407_2267862029915258_3513845012670447616_n

Back Top