Szkolny klub europejski

MENU

Zamknij

Czy wiesz, że pierwsze Szkolne Kluby Europejskie powstały w Portugalii? Obecnie Szkolne Kluby Europejskie działają w całej Europie na podobnych zasadach jak różnego rodzaju koła zainteresowań.

Założony w naszym liceum Szkolny Klub Europejski zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Europie oraz Unii Europejskiej. Klub zrzesza uczniów, wśród których są także osoby szczególnie zainteresowane inicjatywami społecznymi. Są to: Kinga Namysło, Kamila Ciupek, Karolina Hetmańczyk z klasy II C oraz Katarzyna Kluba, Jakub Karaś, Piotr Klimowicz, Bartłomiej Drobczyk i Bartłomiej Giżycki z klasy II A. Jedną z takich inicjatyw pod nazwą „Młodzież w działaniu” zorganizowało stowarzyszenie „Uskrzydlamy” i EVS. W ramach tego projektu powstał Wolontariat Europejski, w którym uczestniczą członkowie SKE.

Obecnie realizowany jest kolejny projekt wymiany międzynarodowej i do Polski przyjechali wolontariusze z Portugalii, Litwy, Ukrainy i Rosji. Nowi rezydenci oraz nasi uczniowie wzięli udział we wspólnych, kilkudniowych warsztatach, w czasie których porozumiewali się wyłącznie w języku angielskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia artystyczne (Quiling), organizowanie zabawy dla dzieci sprawiło wolontariuszom wiele satysfakcji, a wieczorki poznawcze i tematyczne były okazją do zaprezentowania przez wolontariuszy swoich krajów pochodzenia. W rezultacie, uczestnicy kursu „Creativity in Action” zdobyli nowe doświadczenia, poznali techniki kreatywności, uczyli się współpracy z innymi, poznali zwyczaje i kulturę innych narodów. Odbycie kursu umożliwia im wzięcie udziału w podobnym projekcie za granicą.

Członkowie SKE aktywnie uczestniczą w cotygodniowych, czwartkowych spotkaniach prowadzonych w MDK nr 2 w Piekarach Śląskich przez p. Agnieszkę Zawiślak – opiekunkę wolontariuszy. Proponowana przez nią na zajęciach tematyka oraz stosowane techniki wspierają kreatywność młodzieży, poszerzają jej wiedzę na temat budowania i wzmacniania pozytywnych relacji międzyludzkich. Nasi uczniowie, działający w ramach Wolontariatu Europejskiego, chętnie podzielą się z koleżankami i kolegami ze szkoły swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i wiedzą uzyskaną w czasie rozmów i wspólnych działań z wolontariuszami z innych krajów. Wystarczy zaprosić ich na „lekcję europejską”, która odbędzie się w danej klasie.

Do tego pomysłu gorąco zachęcają opiekunki SKE – p. Joanna Wylenżek i p. Anna Czyżewska – Pieprzyca.

Zdjęcia z imprezy są dostępne w galerii (zobacz zdjęcia).

Back Top