Spot Piekary Śląskie

MENU

Zamknij

Dnia 14 marca 2014 r. odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Piekarach Śląskich im. Księdza Jana Ficka: Piekary – Duchową Stolicą Śląska, zorganizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Stanisława Ligonia. Honorowy patronat nad imprezą objął kustosz sanktuarium p.w. Najświętszej Marii Panny i Św. Bartłomieja – Ksiądz Prałat Władysław Nieszporek.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje piekarskich szkół ponadgimnazjalnych oraz drużyna Zespołu Szkół Nr 3 w Bytomiu. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące biografii Wawrzyńca Hajdy, wizyty króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich, związków wielkich postaci kościoła katolickiego z naszym miastem oraz lokalnych skarbów fauny i flory. Ciekawym elementem konkursu było przygotowanie przez szkoły krótkich filmów, promujących nasze miasto.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich,

II miejsce – Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia w Piekarach Śląskich,

III miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich,

IV miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bytomiu.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II B: Karolina Rubiniec, Bartosz Gosek i Robert Kita. Autorami filmu byli uczniowie klasy III A: Paweł Kaszuba i Piotr Kaszuba.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Uczniów do konkursu przygotował nauczyciel historii – p. Janusz Dziuk.

Back Top