Odbiór dyplomów

Absolwentki Szkoły Policealnej nr 2 zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.