Konkurs

Zapraszamy naszą młodzież do konkursu "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich". Uczestnicy konkursu tworzą wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika. W swojej pracy wykorzystajcie relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983, czyli z okresu stanu wojennego. Prace należy wysłać do końca października na e-mail: ryszardbochynek@azs.piekary.pl