Klasy ogólne

KLASY OGÓLNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zapewniamy :

  • - w trakcie rekrutacji możliwość wyboru trzech przedmiotów realizowanych od klasy pierwszej w zakresie rozszerzonym (przedmioty do wyboru: język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
  • - we wszystkich klasach naukę języka angielskiego jako pierwszego języka obcego;
 • - wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
 • - możliwość udziału w dodatkowych zajęciach o profilu kosmetycznym w wymiarze 4 godzin tygodniowo w profesjonalnie wyposażonej szkolnej pracowni kosmetycznej;
 • - bezpłatne konsultacje dla maturzystów (dodatkowe przygotowanie do egzaminów);
 • - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia pomagające w nauce;
 • - możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności z różnych dziedzin i udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych;
  • - możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

 

Współpracujemy, między innymi, z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Farmacji i in.), Politechniką ŚląskąŚląskim Uniwersytetem MedycznymAkademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Humanitas,  a także z  centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Katowicach, British Council w Katowicach, American Corner, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Planetarium Śląskim w Chorzowie, Operą Śląską, Filharmonią, Domem Maklerskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwem Świerklaniec, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich i wieloma innymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi.