Egzamin maturalny

MENU

Zamknij

MATURZYSTO 2019

Do 7 lutego 2019 r.

– złóż deklarację ostateczną,

– jeżeli po raz kolejny przystępujesz do egzaminu, sprawdź na stronie www.oke.jaworzno.pl  czy powinieneś wnieść opłatę za egzamin,

 

Do końca lutego 2019 r.

odbierz w szkole login i hasło do serwisu maturzysty i sprawdź poprawność złożonej deklaracji na stronie www.oke.jaworzno.pl

 

Od 6 marca 2019 r.

– zapoznaj się ze szkolnym harmonogramem egzaminów ustnych

– jeszcze raz sprawdź terminy egzaminów pisemnych na stronie www.oke.jaworzno.pl lub www.cke.gov.pl

 

W dniu egzaminu

– przyjdź do szkoły co najmniej pół godziny przed egzaminem

– pamiętaj o dokumencie tożsamości ze zdjęciem

– przynieś na egzamin przybory i materiały pomocnicze wymienione w komunikacie dyrektora CKE . Szkoła zapewnia wybrane wzory na egzaminy z matematyki, biologii, chemii i fizyki oraz słowniki na egzamin z języka polskiego

– możesz mieć ze sobą małą butelkę wody

– nie wnoś do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

 

– jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpisz do egzaminu, możesz złożyć do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu egzaminu do godziny 15.00,  wniosek o egzamin w terminie dodatkowym.

 

4 lipca 2019 r.

– sprawdź wyniki egzaminów w serwisie maturzysty, korzystając z loginu i hasła, które otrzymałeś w lutym

– odbierz w szkole świadectwo dojrzałości

 

do 11 lipca 2019 r.

– jeżeli nie zdałeś jednego egzaminu złóż w szkole oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

 

20 sierpnia 2019 r.

– przyjdź na egzamin poprawkowy

Pomocne Linki

Back Top