Klasa mistrzostwa sportowego

KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW) DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

sportsportsportsportsport