MENU

Zamknij

ABSOLWENCI LICEUM

Klasa A - matura 2018
Klasa A - matura 2018
Klasa B - matura 2018
Klasa B - matura 2018
Klasa A - matura 2017
Klasa A - matura 2017
Klasa B - matura 2017
Klasa B - matura 2017
Klasa A - matura 2015
Klasa A - matura 2015
Klasa B - matura 2015
Klasa B - matura 2015
Klasa C - matura 2015
Klasa C - matura 2015
Klasa A - matura 2016
Klasa A - matura 2016
Klasa B - matura 2016
Klasa B - matura 2016
Klasa C - matura 2016
Klasa C - matura 2016
Klasa A - matura 2012
Klasa A - matura 2012
Klasa B - matura 2012
Klasa B - matura 2012
Klasa C - matura 2012
Klasa C - matura 2012
Klasa D - matura 2012
Klasa D - matura 2012
Klasa E - matura 2012
Klasa E - matura 2012
Klasa A - matura 2013
Klasa A - matura 2013
Klasa B - matura 2013
Klasa B - matura 2013
Klasa C - matura 2013
Klasa C - matura 2013
Klasa D - matura 2013
Klasa D - matura 2013
Klasa A - matura 2014
Klasa A - matura 2014
Klasa B - matura 2014
Klasa B - matura 2014
Klasa C - matura 2014
Klasa C - matura 2014
Klasa A - matura 2010
Klasa A - matura 2010
Klasa B - matura 2010
Klasa B - matura 2010
Klasa C - matura 2010
Klasa C - matura 2010
Klasa D - matura 2010
Klasa D - matura 2010
Klasa E - matura 2010
Klasa E - matura 2010
Klasa F - matura 2010
Klasa F - matura 2010
Klasa G - matura 2010
Klasa G - matura 2010
Klasa A - matura 2011
Klasa A - matura 2011
Klasa B - matura 2011
Klasa B - matura 2011
Klasa C - matura 2011
Klasa C - matura 2011
Klasa D - matura 2011
Klasa D - matura 2011
Klasa E - matura 2011
Klasa E - matura 2011
Klasa A - matura 2008
Klasa A - matura 2008
Klasa B - matura 2008
Klasa B - matura 2008
Klasa C - matura 2008
Klasa C - matura 2008
Klasa D - matura 2008
Klasa D - matura 2008
Klasa E - matura 2008
Klasa E - matura 2008
Klasa A - matura 2009
Klasa A - matura 2009
Klasa B - matura 2009
Klasa B - matura 2009
Klasa C - matura 2009
Klasa C - matura 2009
Klasa D - matura 2009
Klasa D - matura 2009
Klasa E - matura 2009
Klasa E - matura 2009
Klasa F - matura 2009
Klasa F - matura 2009
Klasa A - matura 2006
Klasa A - matura 2006
Klasa B - matura 2006
Klasa B - matura 2006
Klasa C - matura 2006
Klasa C - matura 2006
Klasa D - matura 2006
Klasa D - matura 2006
Klasa E - matura 2006
Klasa E - matura 2006
Klasa F - matura 2006
Klasa F - matura 2006
Klasa A - matura 2007
Klasa A - matura 2007
Klasa B - matura 2007
Klasa B - matura 2007
Klasa C - matura 2007
Klasa C - matura 2007
Klasa D - matura 2007
Klasa D - matura 2007
Klasa E - matura 2007
Klasa E - matura 2007
Klasa F - matura 2007
Klasa F - matura 2007
Klasa B - matura 2004
Klasa B - matura 2004
Klasa C - matura 2004
Klasa C - matura 2004
Klasa D - matura 2004
Klasa D - matura 2004
Klasa E - matura 2004
Klasa E - matura 2004
Klasa A - matura 2005
Klasa A - matura 2005
Klasa B - matura 2005
Klasa B - matura 2005
Klasa C - matura 2005
Klasa C - matura 2005
Klasa D - matura 2005
Klasa D - matura 2005
Klasa E - matura 2005
Klasa E - matura 2005
Klasa F - matura 2005
Klasa F - matura 2005
Klasa G - matura 2005
Klasa G - matura 2005
Klasa C - matura 1986
Klasa C - matura 1986
Klasa A - matura 1999
Klasa A - matura 1999
Klasa B - matura 2000
Klasa B - matura 2000
Klasa A - matura 2002
Klasa A - matura 2002
Klasa C - matura 2002
Klasa C - matura 2002
Klasa A - matura 2003
Klasa A - matura 2003
Klasa B - matura 2003
Klasa B - matura 2003
Klasa D - matura 2003
Klasa D - matura 2003
Klasa F - matura 2003
Klasa F - matura 2003

Model Absolwenta AZS

1. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów

 • Umie podejmować decyzje
 • Zna skutki swoich decyzji
 • Wie, dlaczego podejmuje działania
 • Jest w stanie ponieść konsekwencje swojego działania
 • Umie krytycznie ocenić swoje możliwości
 • Zna swoje mocne i słabe strony
 • Nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia
 • Wpływa na swój rozwój osobowy

2. Współtworzy grupę społeczną

 • W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach
 • z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę
 • Stara się być odpowiedzialnym za innych
 • Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę
 • Cieszy się z sukcesów innych

3. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce

4. Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać
z zasobów środowiska naturalnego.

5. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury

Back Top