Nauczanie hybrydowe od 19.10

19-23 października

1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c – nauczanie stacjonarne w szkole
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g – nauczanie zdalne z wykorzystaniem aplikacji Meet

26-30 października

1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c – nauczanie zdalne
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g – nauczanie stacjonarne

Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z normalnym planem zajęć.
Każda lekcja zaczyna się od spotkania online z nauczycielem i sprawdzana jest obecność. Lekcja online trwa 20-30 min, pozostałe 15-25 minut przeznaczone jest na pracę własną ucznia i przekazywanie materiałów za pomocą Librusa lub G Suite.