Konkurs literacki

Zapraszamy do konkursu literackiego "Szczęście. Po prostu". Więcej informacji u p.Bochynka.

Celem konkursu jest stworzenie dla młodych ludzi przestrzeni do wypowiedzi na temat własnych emocji, refleksji i marzeń. Jesteśmy przekonani, że za pomocą języka można zamanifestować swoją odrębność, światopogląd oraz indywidualny system wartości. Temat konkursu jest bliski nam wszystkim - dążymy do szczęścia, ale dla każdego z nas oznacza ono co innego. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić młodzież do podjęcia autorefleksji na temat indywidualnych definicji szczęścia oraz tego, co zrobić, żeby odczuwać radość. Prace nadesłane na konkurs powinny stanowić odpowiedź na jedno z pytań: Jak wyglądał(by) najszczęśliwszy dzień twojego życia? lub Co trzeba zrobić, żeby zyskać przychylność losu?

Prace będą oceniane w kategoriach:
- esej/felieton (maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami),
- opowiadanie fantasy (maksymalna objętość tekstu: 14 000 znaków ze spacjami)
- scena dramatyczna (maksymalna objętość tekstu: 14 000 znaków ze spacjami)
- piosenka (maksymalna objętość tekstu: 2000 znaków ze spacjami).