MENU

Zamknij
Bożena Wilczek
Bożena Wilczek

kierownik świetlicy

Wpłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, w
terminie nie przekraczającym 20 dnia każdego miesiąca
na wskazany numer konta:
Nr konta: PKO BP 34 1020 2313 0000 3102 0556 1016
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko dziecka, żywienie za miesiąc (za jaki
wnoszona jest opłata)

Pobierz regulamin

Uwaga! W dniach 1 – 8 maja nie będzie obiadów!

Jadłospis

thumbnail of jadlospis12017

Back Top