MENU

Zamknij

Miejskie gimnazjum nr 3

Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich to miejsce, gdzie tradycyjne metody nauczania spotykają się z innowacjami pedagogicznymi, gdzie na lekcjach wykorzystuje się nowoczesne technologie i niestandardowe rozwiązania edukacyjne.To szkoła, w której wiedzę zdobywa się również poza jej murami.

Każdy z uczniów, dzięki niezwykle szerokiej ofercie edukacyjnej, systematycznie, w ramach zajęć lekcyjnych, uczestniczy w rozmaitych profesjonalnych warsztatach i laboratoriach prowadzonych w renomowanych instytucjach naukowych oraz placówkach kulturalnych. Każdy z uczniów może brać również udział w pasjonujących rajdach, wyprawach i zajęciach terenowych organizowanych przez naszą szkołę.

o-nas-1

Co oferujemY?
 • Szafkę dla każdego ucznia zamykaną na klucz
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz nowatorskie sposoby realizacji programu nauczania
 • Przyjazną atmosferę, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy
 • Bezpieczeństwo nad którym czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny. Szkoła pozostaje również w stałym kontakcie z pobliskim Komisariatem Policji
DOSTĘPNE profilE nauki:
 • Przyrodniczo-Naukowy, e-klasa, w której każdy z uczniów otrzymuje na początku nauki laptop, jako zamiennik tradycyjnych podręczników i ćwiczeń
 • Artystyczny (teatrologia, kursy tańca, zajęcia woklane i plastyczne, wizyty w operze, filharmonii itp.)
 • Turystyczno-Sportowym (Rajdy, Gry terenowe, warsztaty militarno-sportowe, paintball itp.)
 • Ogólny, skierowanym do uczniów o niesprecyzowanych zainteresowaniach.

o-nas-2

o-nas-3

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ? SZKOŁĘ?
 • Propagujemy zdrowy styl życia. W naszej szkole dzieci nie kupią batonów i chipsów, a szkolna stołówka serwuje zdrowe i zbilansowane posiłki.
 • Realizujemy program fakultatywnych zajęć zprzedmiotów gzaminacyjnych, wbudowanych w plan lekcji, dzięki czemu nie kolidują z innymi zajęciami pozalekcyjnymi.
 • Szeroka oferta kółek oraz warsztatów przedmiotowych, które uzyskały od Śląskiego Kuratorium Oświaty miano Innowacji Pedagogicznej.

Nasze Gimnazjum posiada liczne certyfikaty. W 2013 roku przedstawiciele Kuratorium Oświaty przeprowadzili w naszej szkole ocenę jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych. Końcowy raport i ocena jaką uzyskaliśmy były bardzo nam przychylne. Chwalono głównie innowacyjność prowadzonych działań edukacyjnych, przyjazna atmosferę i rewelacyjna komunikację i przyjazne stosunki na linii nauczyciel-uczeń.

Ewaluatorzy byli pod wielkim wrażeniem wysiłków, jakie wkładamy w przygotowanie naszych podopiecznych do dalszej nauki oraz pomysłowości w tworzeniu zajęć wykraczających poza zwykłe standardy polskiej szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich. Jesteśmy szkołą o bogatej historii i tradycji. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształcimy ludzi myślących, kulturalnych i przygotowanych do życia we współczesnym świecie. Posiadamy kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nauczyciele przedmiotów maturalnych są czynnymi egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

tradycja-i-nowoczesnosc

przygotowanie-do-matury

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Nasze liceum bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych. W oparciu o analizę wyników egzaminów maturalnych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w zakresie języka polskiego jesteśmy szkołą sukcesu, zaś w zakresie matematyki szkołą wspierającą. Bardzo dobra jakość kształcenia przekłada się na sukcesy naszych uczniów w olimpiadach, ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH LICEALISTÓW

Między innymi:

 • Dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach
 • Laureatka V miejsca w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
 • Wicemistrzostwo klasy sportowej w Turnieju Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Ręcznej Juniorów

osiagniecia-naszych-licealistow

Szkoła tworzy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach, kołach i warsztatach.

Organizujemy wyjścia do:

Opery Śląskiej, teatrów, kin, muzeów, wyjazdy na narty, wycieczki oraz spotkania integracyjne dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Długoletnią tradycją szkoły są comiesięczne koncerty organizowane w auli liceum przez Filharmonię Śląską.

Back Top